CsevegõÜzenetek időrendben
Keresés:
Hozzászólások száma: 21289 Oldalak:  <<  1  2  3  4  5  ... 422  423  424  425  426

Hozzászóláshoz be kell jelentkezni!


2007.10.09 14:14:14 (39.)
SirKán
(Zalaegerszeg)
Nyuszy!

Azt, hogy mi számít erdõnek, ugyanezekben a jogszabályokban találod, csak sokkal homályosabban van leírva. Röviden: minden erdõ, ami annak látszik. Jó mi?

Erdõterületrõl beszélünk, nem pedig az erdõben húzódó, önálló hrsz-ú, mûvelés alól kivett útról. Azon szabad közlekedni, ha nincs lezárva. Ergo: földhiv. térképpel a kézben kell terepjárózni! Az erdõ mûvelési ágú területen húzódó keréknyomban elvileg nem haladhatsz, csak ez nincs kiírva az útra (mármint a helyrajzi száma és a mûvelési ága).

Jó ideje itt dolgozom már, de erdõterületen való autózásért emlékeim szerint még soha senki nem lett megbüntetve. (Itt Zalában.) Persze fenyegetõzni szoktunk, meg az erdészek is szoktak, de a bírság kiszabásához ennél sokkal több kell. Szerintem nem kell parázni, de a "természet templomában" tudni kell viselkedni.
2007.10.09 14:03:40 (38.)
SirKán
(Zalaegerszeg)

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 12:44:45Jelölni kell, ha nem mehetsz be GYALOG.

Tömény lesz, de így nem kell keresgélnetek:

1996. évi LIV. törvény
az erdõrõl és az erdõ védelmérõl, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 29/1997. (IV. 30.) FM rendelettel

Az erdõterület üdülés és sportolás céljából történõ látogatása
Evt. 80. § (1) Az erdõterületen - annak rendeltetésétõl függetlenül - üdülés és sportolás céljából GYALOGOSAN bárki saját felelõsségére ott tartózkodhat, melyet az erdõgazdálkodó tûrni köteles, kivéve, ha az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte. A fokozottan védett természeti területen levõ erdõben való tartózkodásra a természetvédelmi jogszabályok az irányadók.
(2) Amennyiben az erdõterületet az (1) bekezdésben meghatározott célból látogatják, az erdõgazdálkodó ezért díjat nem kérhet, azonban jogosult ténylegesen felmerült költségének és kárának megtérítésére.
(3) Az erdõterület látogatója az erdei életközösségben, az erdõ talajának és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerû erdõgazdálkodási tevékenységet nem zavarhatja.
(4) Az erdõgazdálkodó köteles tûrni - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az egyéni szükségletet meg nem haladó gomba, vadgyümölcs, virág és díszítõlomb állami tulajdonban levõ erdõterületen való gyûjtését.
Evt. 81. § Az erdõterület üdülési, illetõleg sportolási célból - a kijelölt út kivételével - nem vehetõ igénybe, amennyiben az
a) az erdõsítés területe, amíg a rajtalévõ faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri;
b) az erdészeti szaporítóanyag termelését szolgáló földterület (csemetekert);
c) az erdõrezervátum területe; továbbá
d) ha az erdõterületre való belépést az erdészeti hatóság erdõvédelmi, a természetvédelmi hatóság természetvédelmi okból, illetõleg az illetékes katonai, határrendészeti vagy nemzetbiztonsági szerv megtiltotta.
Evt. 82. § (1) Az erdõgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdõterületen:
a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetõleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni, lakókocsit felállítani;
b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;
c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani;
d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;
e) sportversenyt rendezni.
(2) Az erdõterületen kerékpározni és lovagolni, motorral, illetõleg gépkocsival közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad.
(3) Az erdõgazdálkodó köteles az erdõgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott turistautat, turisztikai berendezést, létesítményt haladéktalanul az eredeti állapotában helyreállítani, illetve rendeltetésszerû használatra alkalmassá tenni, mely azonban nem érinti az arra jogosult kárigényének a károkozóval szembeni érvényesítését.
(Vhr. 99. § Az erdõgazdálkodó a gyalogos turizmus érdekeinek figyelembevételével jelölhet ki kerékpározásra és lovaglásra erdészeti magánutat. Kerékpározásra és lovaglásra az arra alkalmas erdészeti magánút jelölhetõ ki, amelynek szélessége legalább két méter.)
Evt. 83. § (1) Az erdõgazdálkodó - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - átmenetileg korlátozhatja, illetve feltételhez kötheti az erdõterület egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott tartózkodás
a) másnak életét vagy testi épségét, vagyoni biztonságát, valamint
b) az egyes erdõgazdálkodási munkák végzését
veszélyezteti vagy akadályozza. Amennyiben a korlátozással érintett erdõterületet külön megállapodás alapján természetjáró szervezet is gondozza, az erdõgazdálkodó a korlátozás elrendelését megelõzõen köteles kikérni e szervezet véleményét.
(2) A vadászati jog gyakorlására jogosult az erdõgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdõterület egyes részeinek a látogatását, amennyiben az
a) a vadászati jog gyakorlását lényegesen akadályozza, illetõleg
b) a vadállományt különösen veszélyezteti.
Evt. 84. § (1) Az erdõgazdálkodó az erdõterület egyes részei látogatásának három hónapot meghaladó korlátozását köteles bejelenteni az erdészeti hatóságnak. A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással érintett földrészlet vázrajzát és a látogatás korlátozásának indokát, illetve feltételhez kötésének módját és idejét.
(2) Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdõgazdálkodót a törvényben foglalt elõírások betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére.
Evt. 85. § Aki az erdõterület látogatását korlátozza, az köteles a helyszínen a megfelelõ tájékoztatásról gondoskodni.
2007.10.09 13:22:55 (37.)
*MEB*
(Békéscsaba)
Rakd be a szerkeszthetõséget!
Aztán legfeljebb nem válik be.
2007.10.09 13:13:03 (36.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 13:01:18


Hááát, az automobilén meg a terepjárókomon sem annyira tanulták meg a népek, ahogy látom :)
Különben ez még mindig jobb, mint az indexé, mert itt ha rákattintasz az elõzmény gombra, nem navigál el a francba, csak diszkréten lenyíilik :)
De ha gondolod, megoldható természetesen, hogy szerkeszthetõen bekerüljön a szöveg a hozzászólás-író részbe, aztán ha itt sem tudják normálisan szerkeszteni az idézéseiket az emberek, akkor max mégse.
Vélemény, akár más részérõl is?
2007.10.09 13:08:07 (35.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 12:59:28


Hát ez az, és ha még azt sem tudjuk, hogy mi az út, akkor meg aztán pláne ki vagyunk szolgáltatva a hatóság jókedvének...
2007.10.09 13:01:18 (34.)
atompyka

Előzmény: nyuszy @ 2007.10.09. 12:47:25


Olvasd végig az utas fórumot az elejétõl, és rájössz, hogy nehezen követhetõ, ki, mire válaszol épp.
Szerintem legalábbis egyszerûbb a szöveg idézése, majd megtanulják a népek.
2007.10.09 12:59:28 (33.)
atompyka

Előzmény: SirKán @ 2007.10.09. 10:17:51


Persze, az ember ugye igyexik úgy autózni, hogy ne tegyen kárt semmiben, csak ez olyan megfoghatatlan. Kinek mi a kár, ill. tudom-e egyáltalán, nem okozok-e éppen kárt.
Meg hát végülis kárt okozok a Váci úton autózva is, hisz szennyezem a környezetet zajjal, füsttel, koptatom az utat, stb.
2007.10.09 12:47:25 (32.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 12:44:10


De lehetne, csak akkor meg a sok idióta végtelen idézéseket csinál :)
Ezzel mi a bajod egész pontosan? :)
2007.10.09 12:44:45 (31.)
atompyka

Előzmény: SirKán @ 2007.10.09. 12:19:16


Rosszul emléxem, hogy az erdõtörvényben van olyan, hogy jelölni kell, ha nem mehetsz be?
2007.10.09 12:44:10 (30.)
atompyka

Előzmény: SirKán @ 2007.10.09. 12:19:16


Hát ez az. Erdõterületen autózni ugyanaz aszfaltúton, mint földúton. Ha az egyiken tilos, a másikon is, én legalábbis eleddig nem találtam az ellenkezõjére jogszabályt.

(Nyuszy, nem lehetne rendes idézést csinálni, mint az auto-mobilén?)
2007.10.09 12:24:08 (29.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: SirKán @ 2007.10.09. 12:19:16


1. Ez szomorú, sajnos. Pedig a saját életüket is megkönnyítenék.
2. No igen, csakhogy a kerékpárút egyértelmûen jelölve van. Az erdõterület meg nincs. Vagy minden erdõterület, ahol fák vannak?
2007.10.09 12:19:16 (28.)
SirKán
(Zalaegerszeg)

Előzmény: nyuszy @ 2007.10.09. 11:19:43


A szereplõk hozzáállását ismerve: Nincs.

Nem csak. Erdõterületen autózni u.a, mint kerékpárúton, de ezt nem a KRESZ, hanem az erdõtörvény mondja ki.
2007.10.09 11:19:43 (27.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: SirKán @ 2007.10.09. 09:10:57


És van rá esély, hogy az erdészetek és hatóságok szemlélete mondjuk az általam vázolt irány felé mozduljon?
Vagy ehhez túl Magyarországon vagyunk?

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 09:16:40


Itt csak tényleg az az érdekes, ha mondjuk az általam régen járt, gazzal benõtt úton esetleg SirKán által leírt vadon növesztett erdõ van. Vagy beszántották, vagy ilyesmi.

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 09:55:43


Előzmény: SirKán @ 2007.10.09. 10:17:51


Na de ha én autósként közlekedek, akkor rám csak KRESZ vonatkozik, nem?
2007.10.09 10:23:15 (26.)
*MEB*
(Békéscsaba)

Előzmény: pinguru @ 2007.10.08. 20:47:44Már Erdélyben sem mehetsz mindenütt.. Olyan kis utacska,amin addig járkáltunk,lezárták mindkét végét sorompóval és rajta egy román nyelvû tábla,hogy akkor mennyi is a tarifa,ha átmész...
Elviekben a Padisról Biharfüredre, a hegyen átvezetõ út sem járható terepjáróval,pedig ott tényleg "út" van,a köveken kívül pedig nem sok élõvilág.
2007.10.09 10:17:51 (25.)
SirKán
(Zalaegerszeg)

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 09:55:43


Semmiben. Errõl beszéltem: Az esetek döntõ többségében nem tudod eldönteni, hogy épp egy úton haladsz, vagy egy kitaposott keréknyomon. Az általad említett országút valszeg útként van nyilvántartva, azért van aszfaltozva (bár ellenpélda is akad). A földútban már nem lehetsz teljesen biztos, már csak azért sem, mert az ilyen földutak arrébb szoktak vándorolni a járhatóság függvényében akár 20-50 m-t is az eredeti helyükrõl. Ott, ahol az ingatlan-nyilvántartás utat ábrázol a térképen (tehát ahol jogszerûen közlekedhetnél) már 30 éve nem járt autó, de 30 m-rel arrébb, a szántó szélén húzódik egy kitaposott út, amire megesküdnél, hogy annak is van nyilvántartva, de mégsem az, hanem a szántó része.

Szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy ne okozz másoknak bosszúságot ill. kárt. De persze ez soxor nem elég. Ha csak egy spontán kitaposott nyomon autókázol, az elvileg büntethetõ, de ki az aki ilyen ellen ágál? Már megírtam asszem.

Nincs megnyugtató válasz! Nincs örökérvényû szabály! (Ebben a kérdésben sincs.)
2007.10.09 09:55:43 (24.)
atompyka

Előzmény: SirKán @ 2007.10.09. 09:10:57


Egy dolgot árulj el légyszi: miben kbözik pl. a Mátraháza-Kékestetõ országút a tõle 50 méterrel beljebb futó földúttól? Azon kívül, hogy a KRESZben az elõbbi egy sorral lejjebb van? (Azt vegyük alapul, hogy semelyiken nincs sorompó vagy tiltó tábla, ha van, úgysem megyek be.)
Végülis mindkettõ erdõben megy.
Ne érts félre, én is éreztem úgy túrákon többször az erdõ közepén, hogy itt és most jobb lenne gyalog lenni, de - ahogy vasárnap is jártunk Telkinél - ha aszfalton 20 km-t kéne kerülni, és van egy 6 km-es (egyébként személyautóval is járható minõségû - földút a hegyen át, akkor arra fogok menni, ha nem tiltja semmi.
Ilyenkor nem autózgatok, hanem közlekedem A-ból B-be, pont, mintha a XVII. kerület aszfaltozatlan utcáin tenném.
De pl. a kedvenc (Soproni-) hegységembe még nem merészkedtem autóval. :-)))
2007.10.09 09:33:07 (23.)
pinguru
Én ezt a témát egyszerûen szoktam kezelni, ha valamilyen rendezvényt szervezünk, akkor elötte beszélek az erdészekkel és a vadászokkal, így nincs probléma. A tavaszi LR találkozó után felhívtam az erdészeket, hogy volt-e valamilyen károkozás, õk meg csodálkoztak, mert észre sem vették még a nyomait sem annak a nx10 darab terepjárónak, akik keresztül kasul bejárták az erdõt.

Töredelmesen be kell vallanom, hogy nemrég be kellett mennem fák közé is, ami tudom, hogy nem helyes, viszont az oka az volt, hogy az általam preferált út egy szakaszán írtják az erdõt és ezért el torlaszolták az utat néhány komolyabb fatõrzsel, gondolom a lopós zsiványok miatt, viszont biztos vagyok abban, hogy amerre ekrültem, az a terület már ki van vágva.

A domboldalra ész nélkül rohángoló fakidöntõs idiótákról meg az a véleményem, hogy szelektálodjanak, a hülyeség és a gépük elöbb utóbb az agyukba fog menni.

Pingu
2007.10.09 09:16:40 (22.)
atompyka
Valahol egyetértek Tie-jal, nagyjából egyértelmûen látszik, mi az út (most a hótakaróról ne beszéljünk, az egy spéci helyzet).
Az azért általában látható, hogy az adott helyen, ha ritkán, és utoljára régen is, de autók szoktak járni.
2007.10.09 09:13:33 (21.)
SirKán
(Zalaegerszeg)

Előzmény: atompyka @ 2007.10.09. 09:05:23


Szia!

Nem. Ott Sirkán2 néven szerpeltem anno.
2007.10.09 09:10:57 (20.)
SirKán
(Zalaegerszeg)

Előzmény: nyuszy @ 2007.10.08. 23:23:05Szia!

Amit a laikus kétméteres gazosnak lát, az többnyire erdõfelújítás, telistele drága pénzen vásárolt és elültetett csemetével. Csak ez nem látszik a "gaztól". Az "erdõ" ebben az állapotában nem igazán hasonlít a klasszikus erdõképre, sokkal inkább egy felhagyott útra. Eszem ágában sincs a szakma hibáit takargatni. Ez a fajta erdõgazdálkodás nekem sem tetszik minden vonatkozásában, de vannak indokok, ami miatt el kell fogadnom. Az erdõt idõnként sajna le kell vágni. Pont. Az erdõfelújítást nem lehet úgy kitakarítani, mint egy konyhakertet. Ennek gazdasági és egyéb okai vannak. Pl. az, hogy a csemete akkor nõ, ha oldalról szorongatja a konkurencia. A lényeg, hogy felülrõl ne szorongassa semmi. Ebben az esetben a parlagfû-kommandó is hajára kenheti a tudományát, mert az erdõ.

(Egyébként pár éve egy ilyen "gazosban" állt fejre egy offroados itt a közelben egy G Mercivel. A sofõr sajnos nem élte túl...)

Az útvonalak kijelölésérõl csak annyit: Erdõterületen lovagolni, kerékpározni, urambocsá' motorozni, autózni csak kijelölt útvonalakon szabad. Ilyen kijelölésrõl én nem tudok itt a megyében. Ennek sok oka van, de - igazat adva Neked - a legfõbb ok a tualjdonos ill. a vagyonkezelõ (állami erdõgazdaság) konok ellenállása. Az erdészek, és fõleg az állami erdészek körében általános nézet, hogy az erdõben rajtuk kívül senkinek nincs semmi keresnivalója. Pedig az állami erdész nem a saját erdejében tevékenykedik, hanem az államéban, vagyis a miénkben. Mégis úgy csinál, mintha az övé lenne. Az más kérdés, hogy az erdõ õrzésére esküt tett. Így az esküjéhez hûen inkább sorompót épít útvonalak kijelölése helyett.

Tele van a hócipõm a betarthatatlan, ellenõrizhetetlen jogszabályokkal.

Alapjaiban egyetértünk ám, csak ez elsõ blikkre nem láccik! :-)

Hogy? Dolgozik a Hatóság. Ilyen késõi órán. :-(

Komolyan: Tavasszal hosszas tépelõdések után vettem egy rövid Vitarát. 1999 évj. Nem bántam meg! Majd töltök fel képeket, de ennek egyelõre prózai akadálya van: Még nem volt alkalmam lefényképezni. Fõleg nem akcióban. Egyébként ez az egyetlen autóm. Ezzel járok be dolgozni az irodába, meg persze vadászni.

Üdv: SirKán
2007.10.09 09:05:23 (19.)
atompyka
Sziasztok!

Nyuszy, jó az oldal, gratula!
SirKán, Te nem az indexes Boarhunter vagy véletlenül?
2007.10.08 23:23:05 (18.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: SirKán @ 2007.10.08. 22:46:43


Csak éppen megint olyan tipikus magyaros megoldást keres a hatóság és az erdészetek is. Ahelyett, hogy valamiféle mindenkinek jó, de legalábbis elfogadható megoldásra törekednének, a totális tiltás elvét alkalmazzák.
Ez meg csak arra jó, hogy a különösen védett területeket sem tisztelik jobban az emberek, mint azt, ahol lényegében nem lehet kárt okozni. Gondolj csak bele, ha egy "sima" erdõben autózásért jóval nagyobb eséllyel b*szogat a hatóság a konfliktuskerülõ terepjáróst, mint ha ne adj' isten, természetvédelmi területre téved, hová fog menni? Kinek jó ez?

Nem lenne-e érdemesebb, megjelölni azokat a helyeket és idõpontokat, ahol _tényleg_ kárt okoz a jármû, és ott szankcionálni? Vagy mondjuk kiadni valamiféle igazolványt, engedélyt a kulturáltaknak, akik jelentenék az illegális szemétlerakókat, fatolvajokat, orvvadászokat, ezáltal ingyen dolgozó természetõröket kapva?

A képen látható dzsindzsás helyén (mindegy, hogy hol van, sok ilyen van, de ezt te is tudod) szép erdõ állt pár éve. Ahol a kérdéses út nyomai vannak, ott valaha valódi út volt. Aztán egyszercsak az illetékes erdõgazdaság kivágta. Azóta van ott egy hatalmas domboldal kopaszon, illetve kétméteres gazzal, ami már az utat is benõtte. Ne mondd nekem, hogy az ultrazöldeket kivéve bárki is komolyan úgy gondolja, hogy azt a dzsindzsát védeni kell, ha nem természetvédelmi területrõl van szó. Hogy még tovább menjek, ha én a saját kertemben ugyanezt a növényzetet tartom, akkor a közterület-felügyelõ keményen megbüntet...

Triálra, motocross-ra ki kellene jelölni olyan területeket, ahol a kutyának sem ártanak (régi bányák, lõterek pl.), mert ezek a dolgok tényleg nem tesznek jót semminek. A természetet motorizálva járni kívánókat viszont nem kellene összemosni ezzel a réteggel, mert valószínûleg ahol az LKT elvontat egy fát felfelé, sárban, ott akkora kár keletkezik, hogy ha én tízezerszer végigmegyek, akkor sem érek a nyomába.

Azt meg, hogy mi öncélú, és mi nem, szerintem hagyjuk, mert ebben a tárgyban eddig akárkivel beszéltem, csak a saját oldala volt elfogadható, legyen az motoros, terepjárós, erdész, vadász, hatóság. Szóval ezt tegyük félre, mert ez csak flémkeltésre jó.

Az érintetteknek azt kellene belátniuk, hogy a túlzott szigor úgyis betartathatatlan lesz, és a gyakorlatban nem mozdítja elõre a dolgokat.

Ui.: Hogy kerülsz ide? :) Most már elég késõn van :D
2007.10.08 22:46:43 (17.)
SirKán
(Zalaegerszeg)
Sziasztok!

Elöljáróban: teccik az oldal! Hogy kerülök ide? Errõl majd késõbb.

Az út? Megfoghatatlan!!!

Erdõmérnök vagyok, az erdészeti hatóságnál dolgozom, az erdõtörvény ide vágó paragrafusait +- ismerem, de nem tudok olyan tanácsot adni, ami minden esetre alkalmazható. Egy biztos: aki erdõterületen terepjárózik, az 100e Ft-ig terjedõ erdõvédelmi bírsággal sújtható. (Akár napjában többször is:-)) De hogy mikor gurul a kerék úton, és mikor erdõterületen, azt sokszor maga az erdõ gazdája sem tudja!!! De - szerintem - nem is ez a lényeg. Erdõterületen a talajvédelmi hatósági feladatokat is az erdõfelügyelet látja el. A fõ gond nem a KITAPOSOTT (nem feltétlenül útként nyilvántartott) úton haladó terepjáróval van, hanem azzal, amelyik meredek lejtõkön felalá rohangálva talajeróziót, talajtömörödést okoz, péppé keveri a dagonyák vizét, és fiatal, sokszor karvastagságú fákból álló állományokat dönt le a lábáról, mintegy bizonyítva, hogy elõtte nincsen akadály.

Ez a legfõbb ok, ami miatt az erdész szakma hajlamos az általánosításra. Végeredmény: Néhány, önmagának parancsolni nem tudó féktelen "természetjáró" miatt szív az egész terepjárós társadalom.

Vagy azt hiszitek, hogy maguk az erdészek-vadászok-favágók nem ugyanezt csinálják a saját terepjáróikkal? Dehogynem! Azért tartják. De nem öncélúan, saját szórakoztatásukra, hanem mert másképp nem tudják megoldani a napi feladataikat. Aki már látott csörlõs vonszoló (LKT) által huzigált szálfák által "letakarított" domboldalt, az tudja mirõl beszélek.

Röviden: nem a terepjárás módja, hanem a célja, értelme számít. (Legalábbis a köz (és a hatóság) megítélése szempontjából.)

Bocs, hogy hosszú voltam :-(
2007.10.08 22:11:19 (16.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: Qnci @ 2007.10.08. 21:29:33


A veszprémi lõtérnél igen. De mi sosem megyünk át ilyenen.
Viszont gondolom ti is jártatpok már úgy, hogy egyszercsak egy lezárt sorompó belsõ felén találtátok magatokat.
2007.10.08 21:29:33 (15.)
Qnci
Az ki-van táblázva hogy "belépni tilos" ?
2007.10.08 21:26:01 (14.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: Qnci @ 2007.10.08. 21:11:08


Feljelentget. A Bakony veszprémi része leginkább a lõtereken keresztül közelíthetõ meg, ahová újabban belépni tilos... Amúgy tudtommal elsõsorban a motorosokat akarnák megfogni, mert õk aztán tényleg mindenen át mennek és nagyon hangosak is, csak õk nem annyira állnak meg ilyenkor, és a terepjárósok isszák meg az egész levét...
Lásd VORC, akik a kilenc éves hagyománnyal rendelkezõ Veszprém Trophyra nem kaptak engedélyt a t. területgazdáktól...

Azért is lenne érdekes az alapkérdés, mert nagyon könnyen elõállhat olyan helyzet, hogy az ember elindul valahonnan, behajtani tilos táblán ill. sorompón nem átmenve, majd az erdõben kóvályogva egyszercsak egy behajtani tilos vagy egy sorompó belsõ felén találja magát. Ilyenkor ugye azzal védekeznél, hogy márpedig te nem jöttél át semmi olyanon, amin nem lett volna szabad. Ehhez viszont az kellene, hogy egyértelmû értelmezés legyen arra, hogy ahol te lahajtottál az aszfaltról, az nem az erdõ volt toronyiránt, hanem egy út.
2007.10.08 21:11:08 (13.)
Qnci
Nyuszy, és mitcsinál a rendõrség meg a honvédség??
2007.10.08 21:07:18 (12.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: pinguru @ 2007.10.08. 20:47:44


Sajnos pl. a komplett Bakony egyetlen cég kezében van, aki újabban a rendõrségen túl már a honvédséggel is szövetkezget, hogy megállítsa a motorosokat, quadosokat, terepjárósokat. És nem csak bizonyos részeken, hanem mindenhol :(
Hamarosan az lesz, hogy az egész országban nem lesz hová kimenni autózni...
2007.10.08 20:47:44 (11.)
pinguru
Engem párszor orvvadásznak néztek, de miután megmutattam az autó beltartalmát, azután békésen elválltunk. Ha lassan halad a vas nem hiszem, hogy valamibe kárt lehetne tenni, idõnként az õzikék szoktak bután bámulni rám, csodálkoznak , hogy hogyan kerültem oda és vajon ki lehetek, kétszer sikerült összeakadnom egy bikával, meg akarta borítani a kocsimat, de értettem a célzást és nagy ívben kikerültem.

Ha túrázni akarsz, akkor érdemes erdélybe csavarogni, ott úgy is el tudsz akadni, hogy hetekig senki sem fog megtalálni ;) Helyenként olyan utak vannak, hogy súrolja az extrém offroad kategóriát, a helyiek pedig békésen integetnek nem szitkozódnak.

Pingu
2007.10.08 15:56:45 (10.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: pinguru @ 2007.10.08. 15:41:56


Sajnos egyre inkább kell parázni, bizonyos környékeken a zöldterületek kezelõi kicsit el vannak szállva, és gyakorlatilag ki akarják sajátítani az egészet, példákat most inkább nem írok. Ezért aztán egyre inkább érdekes, hogy egy békés, természetszeretõ ember merre tud kirándulni a terepjárójával úgy, hogy ne b*szogathassák jogosan.
Nyilván ha egyértelmûen pusztítja valaki a természetet, azt bátsuk, ez nem is kérdéses. De valamiért nagyobb ellenség a tényleg csak kiránduló terepjárós, mint az orvvadász meg a nagyipari fatolvaj :S
2007.10.08 15:41:56 (9.)
pinguru
Ahol kitaposott keréknyomvonalakat látok, ott el szoktam közlekedni, kivéve, ha az mondjuk egy szántoföldön keresztül húzódik, ha nem ártok az élõvilágnak, nem hiszem, hogy kellene parázni.

Ha el lopták a behajtani tilos táblát, akkor elõveszem a beszélõkémet. Télen egy kicsit nehezebb, mert nem látni mindig az utat (de az árkot sem), meg van egy pár degenerált kretén, aki a behavazott szántóföldet rally pályának nézi és el kezd forgolódni meg csapatni nem gondolva arra, hogy a hótakaró alatt magocskák vannak, hiszen a kaja a szupermarketekben terem.

Egyébként sokszor fordul elõ az is, hogy egyszerûen beszántják a hivatalos földútat, ilyenkor nem tudom, hogy mi a teendõ, én káromkodni szoktam.

Pingu
2007.10.08 15:23:13 (8.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: pinguru @ 2007.10.08. 14:48:43


Na igen. Pont emiatt érdekes a kérdés. Mert amíg úton közlekedsz, ahol nem volt behajtani tilos, sorompó, vagy bármi egyéb utalás arra, hogy neked oda nem kellene bemenni, addig max. megkérhetnek, hogy menj el.
Na de mi minõsül útnak? Hivatkozhatsz-e erre, ha a képen látható "úton" közlekedsz? Ha ez már nem számít útnak, akkor mi az, ami még igen?
2007.10.08 14:48:43 (7.)
pinguru
Szevasztok

Én úgy tudom, hogyha nincs kiírva, hogy magánterület illetve ha nincs sorompó vagy természetvédelmi terület tábla akkor be lehet hajtani, max akkor van gond , ha véletlenül bekeveredsz egy maffiozó birtokára, de az sem baj, mert már a plasztikai sebészek igen szép munkát tudnak csinálni :)

Egyébként ha magánúton mész és nincs tábla arról, hogy ejnyebejnye ne gyere be mer letaposod a parlagfüvet, akkor elvileg a rendõr nem baszogathat. Korábban volt olyan élményem, miszerint egy kukoricás közepén átivelõ földúton igazoltattak a rendõrõk, persze egy papírom sem volt OK a kocsiról (kivéve a tulajdoni), simán megbírságoltak, mert önkormányzati területen mozogtam, és ott biza kresz szerint kötelezõ biztosítás + még érvényes mûszaki+zöld kártyának meg kell lennie. Végülis megúsztam egy hatalmas ejnye bejnyével meg feljelentéssel meg birsággal, de vesémet nem verték le, milyen rendesek ezek az õreink.

Üdv

Pingu
2007.10.08 11:24:34 (6.)
nyuszy
(Székesfehérvár)
Felmerült bennem a kérdés, hogy egsz pontosan mi az út?
Hol van ez definiálva?

Hülyén hangozhat a kérdés, tehát itt egy extrém példa:
http://imgfrm.index.hu/imgfrm/0/0/7/8/BIG_0003410078.jpg

Kb. 1-2 éve még egy teljesen jó földút ment ugyanitt.
Valószínûleg a területnek éppen nincs gazdája, vagy nem tartja karban az utakat, legalábbis ezt. Ilyenkor mi van? Tudtuk, hogy itt el kell tudjunk menni, el is mentünk. De vajon ilyenkor még úton haladunk, vagy már valakinek a dzsindzsáját "tesszük tönkre"? Mi alapján kell eldönteni, hogy ez út-e, vagy már/még nem?

A KRESZ szerint:
"1. számú függelék az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelethez
A rendeletben használt egyes fogalmak meghatározása a következõ:
I. Az úttal kapcsolatos fogalmak
a) Út: a gyalogosok és a közúti jármûvek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetõleg magánterület (közforgalom elõl el nem zárt magánút)."


No de honnan kell tudni, hogy az adott "közterület, illetõleg magánterület" "közúti jármûvek közlekedésére szolgáló"-e? Ez mibõl látszik?

Atom felvetette, hogy akkor út, ha térképen vagy tulajdoni lapon szerepel.
Vélemény szerint sem egy (esetleg speciális) térkép megléte, sem a tulajdoni lapon lévõ bejegyzés ismerete nem várható el senkitõl. Fõleg, hogy maximum ez utóbbi fogadható el hitelesnek, ezt viszont nem adják oda "csakúgy" és ingyen.
Tehát mindenképpen valami olyan szabálynak kellene lennie, ami alapján a helyszínen mindenkinek el kellene tudnia dönteni a kérdést mindenkinek.
2007.10.05 21:00:36 (5.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: Qnci @ 2007.10.05. 20:05:30


Ha van egyéb jó ötleted, ne tartsd vissza!
2007.10.05 20:05:30 (4.)
Qnci
Köszi, ez gyors volt. :-)
2007.10.04 21:39:16 (3.)
nyuszy
(Székesfehérvár)

Előzmény: Qnci @ 2007.10.04. 20:36:43


De, tulajdonképpen lehetne :)
Volt egy elõzõ verzió, amihez az nem lett volna jó, de most semmi akadálya. Megcsinálom majd :)
2007.10.04 20:36:43 (2.)
Qnci
Szia Nyuszy.
Azt nem lehetne, hogy ne az emilt, hanem a felhasználónevet kérje belépéskor????
Amúgy sok sikert az oldalnak.
2007.10.04 11:33:07 (1.)
Suzuki4x4
Ebbe a topicba való minden, ami nem érdemel külön fórumot ill. topicot!